SỐT CÀ CHUA
Giá bán: Liên hệ
99% Cà chua tươi, Tỏi, Dầu thực vật, muối, đường
CÀ CHUA CÔ ĐẶC
Giá bán: Liên hệ
Được cô đặc từ những trái cà chua tươi chín...